< Gallery

Rozeta Stadion S23

Úprava polotovaru řetězového kola, lisování čtverečků, soustružení, svařování

Duration

1st piece 20 h
2nd and next 8 h