< Gallery

Víčka nádrže ČZ bezrychlostní

Soustružení, gravírování

Duration

1st piece 14 h
2nd and next 4 h